Реклам

Та реклам суртачилгаагаа доорхи байдлаар  сайтанд байрлуулаарай .

 

Сайт дээрхи сурталчилгаа 

 Баннеруудад тавигдах техникийн шаардлагууд: 

  

Баннеруудын хэмжээ: 240x400, 100x100 

Баннеруудын формат: JPG, PNG, GIF, SWF 

Хамгийн их хэмжээ:  KB 

Баннер байрлуулах давуу талууд: баннерууд өөрийн заагдсан хэсэгтээ байрлана 
 

    РЕКЛАМЫН БАННЕР : 

1.Бүх ангиллуудад 

2.Үндсэн ангиллуудад

3.Сонгосон хэдэн ангилалд  
4.Сонгосон нэг ангилалд байрлуулах боломжтой
Үүнийг дэлгэцийн зургаар харуулья  -- сонгож байрлуулах боломжтой 

     РЕКЛАМЫГ : 
4.Бүх хотуудаар (  бүх бүс нутгуудаар)
3.Сонгосон хэд хэдэн хотод ( бүс нутгуудад)
5.Сонгосон нэг хотод --( нэг бүс нутагт) :  
6.Бүх хэлний харалтанд : монгол,англи,орос
7.Хоёр хэлний харалтанд : (монгол,англи,орос --  хэлнээс )
8.Ганц монгол хэлэнд -- сонгож байрлуулах боломжтой 
 

 РЕКЛАМЫГ : 

.Сайтын бүх хэсгүүдэд :

1,Нүүр хуудас 
2.Зарууд
3.Дэлгүүрүүд 
4.Блог хэсгүүдэд    -- сонгож байрлуулах боломжтой 

Байрлалын  давуу талууд : 

Баннеруудын үр дүнтэй хэмжээ 

Зар сурталчилгаа нь Mglzar.com сайт дээр харагдаж байна 

 

Үүнийг дэлгэцийн зургаар харуулья  -- сонгож байрлуулах боломжтой 
 
 

Байрлуулах баннерын төрөл          Хэмжээ            Хугацаа ( 1хоног үнэлгээ ) x байрлуулах өдрийн тоо      Үнэ
---------------------------------          ---------           ---------------------------------                                          ----

Сайтны дээд хэсэгт ( бүх хуудсанд) 100 x 100
Зарын жагсаалтанд 100 x 100
Зарууд - хайлт - баруун 240 x 400
Зарууд - харах - баруун 240 x 400
Зарууд: Харах - “төстөй зарууд”блокийн дараа 100 x 100
Хэрэглэгчийн профайл - баруун 100 x 100

Нүүр хуудас - сүүлчиийн блог - хэсгийн өмнө 100 x 100
Нүүр хуудас - сүүлчиийн блог - хэсгийн доор 100 x 100


Дэлгүүрүүдийн жагсаалтанд 100 x 100
Дэлгүүрүүд - хайлт - баруун 240 x 400
Дэлгүүрүүд - харах - баруун 240 x 400


Блог - хайлт - баруун 240 x 400
Блог - харах - баруун 240 x 400

Гар утасны хувилбар :

Гар утас : Нүүр хуудас 100 x 100
Гар утас : Зарууд - хайлт - жагсаалтын дагуу 100 x 100
Гар утас : Дэлгүүрүүд - хайлт - жагсаалтын дагуу 100 x 100

 

Жишээ : - Гар утасны : Нүүр хуудсанд -- Морин өртөө баннер -- (доод зураг дээр харуулав)

 

 Баннер сурталчилгаа хийх бол Mglzar.com@yahoo.com цахим шуудангаар эсвэл сайтын доод хэсэгт орших -- Холбоо барих -- захиалгын маягтаар хүсэлт илгээнэ үү.