18.03.2023 в 07:13

Зар оруулахад орон нутаг,хотоо сонгох.

Хот сонгох хэсэгт доорхи жагсаалтын 35 хот суурингийн зөвхөн 15 нь харагдах болно.

Эдгээр 35-ууд бүгд зар нэмэхэд орсон байгаа тул :

ХЭРЭВ таны хот энэ 15 харагдах хотын жагсаалтанд харагдахгүй бол :

Хотын нэрийг оруулна уу талбарт — доорхи 35 н жагсаалтаас харагдахгүй байгаа хот, газрын нэрийг кирил монгол үсгээр  бичиж оруулна үү/ — доорхи зургаас харна уу

Жишээ: Цогтцэций   — харагдах 15 хот, суурингийн жагсаалтанд ороогүй байна.

«Хотын нэрийг оруулна уу  » талбарт байгаа аль нэг хотын нэрийг арилгаад - Цогтцэций  — гэж бичиж өгнө.Ингээд таны зар -" Цогтцэций хэсэгт" байрлах болно.

Ингэж та доорхи жагсаалтанд орсон 35 хот, суурингийн нэрийг оруулж болно. 

Доорхи газар, хотуудын нэр орсон байгаа.

Алтай  

Алтанбулаг 

Арвайхээр  

Багануур  

Багахангай  
Баруун-Урт  
Баянхонгор (аймгийн төв)  

Баянчандмань  

Булган (аймгийн төв)  

Гадаадад  

Даланзадгад  

Дархан   
Зуунмод  
Зүүнхараа  

Замын -үүд 

Мандалговь  

Мөрөн  
Налайх  
Сайншанд

Сүхбаатар (хот)  

Улаанбаатар  

Улаангом  
Улиастай  
Ханбогд
Хархорин  
Ховд (хот)  

Цогтцэций  

Цэцэрлэг  

Чингис

Чойбалсан  
Чойр  

Шарын-гол

Эрдэнэт 

Өмнөдэлгэр 

Өлгий