Үл хөдлөх худалдаа Улаанбаатар

2 дахь зах зээл
100 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
Өнөөдөр
14:39
Зуслан байшин зарна
180 сая ₮
Улаанбаатар
Өнөөдөр
14:39
Хашаа байшин, гэр зарна
50 сая ₮
Улаанбаатар
Өнөөдөр
12:52
2 дахь зах зээл
3.65 сая ₮
Улаанбаатар
Өнөөдөр
12:18
2 дахь зах зээл
138 сая ₮
Улаанбаатар
Өнөөдөр
7:46
Хашаа байшин, гэр зарна
60 сая ₮
Улаанбаатар
Өнөөдөр
7:46
Шинэ орон сууц
145 сая ₮
Улаанбаатар
Өнөөдөр
5:23
2 дахь зах зээл
110 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
Өчигдөр
20:04
Бусад зориулалттай газар
10 сая ₮
Улаанбаатар
Өчигдөр
13:33
2 дахь зах зээл
2.2 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
Өчигдөр
12:50
Шинэ орон сууц
152 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
Өчигдөр
12:11
2 дахь зах зээл
185 000₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
Өчигдөр
12:05
2 дахь зах зээл
256 сая ₮
Улаанбаатар
Өчигдөр
10:49
2 дахь зах зээл
128 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
Өчигдөр
10:48
Хашаа байшин, гэр зарна
75 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
14 4сарын
Хашаа байшин, гэр зарна
35 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
14 4сарын
2 дахь зах зээл
3.8 сая ₮
Улаанбаатар
14 4сарын
2 дахь зах зээл
535 сая ₮
Улаанбаатар
14 4сарын
Өмчлөлийн газар
200 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
14 4сарын
Хотод байрлалтай
4.6 сая ₮
Улаанбаатар
14 4сарын
2 дахь зах зээл
2.8 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
14 4сарын
2 дахь зах зээл
93 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
14 4сарын
2 дахь зах зээл
2.7 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
14 4сарын
2 дахь зах зээл
143.6 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
13 4сарын
2 дахь зах зээл
385.2 сая ₮
Улаанбаатар
13 4сарын
2 дахь зах зээл
128 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
13 4сарын
Хашаа байшин, гэр зарна
37 сая ₮
Улаанбаатар
13 4сарын
Өмчлөлийн газар
30 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
13 4сарын
2 дахь зах зээл
118 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
13 4сарын
2 дахь зах зээл
230 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
12 4сарын
2 дахь зах зээл
120 сая ₮
Улаанбаатар
12 4сарын
Хашаа байшин, гэр зарна
13 сая ₮
Улаанбаатар
12 4сарын
Шинэ орон сууц
3.7 сая ₮
Улаанбаатар
12 4сарын
Зуслангын зориулалттай
45 сая ₮
Улаанбаатар
12 4сарын
2 дахь зах зээл
119.5 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
12 4сарын

Үл хөдлөх, Үл хөдлөх худалдаа - зарууд Улаанбаатар