Бүх регионууд

Ажил Улаанбаатар

яаралтай Аялал жуулчлал / зочид буудал
1 сая ₮
Ярилцлагын үр дүнгээс шийднэ
Улаанбаатар
4 12сарын
Үсчин ,гоо сайхан / фитнес / спорт
2.5 сая ₮
Улаанбаатар
4 12сарын
Үйлдвэрлэл
1.5 сая ₮
Улаанбаатар
2 12сарын
Борлуулалт
1.5 сая ₮
Улаанбаатар
2 12сарын
Борлуулалт
1.5 сая ₮
Улаанбаатар
2 12сарын
яаралтай Аялал жуулчлал / зочид буудал
1 сая ₮
Ярилцлагын үр дүнгээс шийднэ
Улаанбаатар
1 12сарын
яаралтай Бар / ресторан / зоог
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
1 12сарын
яаралтай Бар / ресторан / зоог
1 сая ₮
Улаанбаатар
1 12сарын
Ачигч,буулгагч
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
1 12сарын
Борлуулалт
1.3 сая ₮
Улаанбаатар
30 11сарын
Аялал жуулчлал / зочид буудал
1.2 сая ₮
Ярилцлагын үр дүнгээс шийднэ
Улаанбаатар
30 11сарын
Борлуулалт
1.5 сая ₮
Улаанбаатар
30 11сарын
Бар / ресторан / зоог
1.2 сая ₮
Ярилцлагын үр дүнгээс шийднэ
Улаанбаатар
30 11сарын
Үйлдвэрлэл
2.1 сая ₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
29 11сарын
Борлуулалт
1 сая ₮
Улаанбаатар
19 11сарын
Бусад ажил мэргэжил
1 сая ₮
Улаанбаатар
5 11сарын
Бар / ресторан / зоог
1.1 сая ₮
Улаанбаатар
5 11сарын
Бар / ресторан / зоог
1.25 сая ₮
Улаанбаатар
5 11сарын
Бар / ресторан / зоог
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
5 11сарын
Борлуулалт
1.75 сая ₮
Улаанбаатар
5 11сарын
Нягтлан бодогч / эдийн засагч / нярав
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
1 11сарын
Бар / ресторан / зоог
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
1 11сарын
Бар / ресторан / зоог
1 сая ₮
Улаанбаатар
1 11сарын
Барилгын мэргэжилтэй ажилчид
80 000₮
Тохиролцоно
Улаанбаатар
30 10сарын
Борлуулалт
1 сая ₮
Улаанбаатар
30 10сарын
Борлуулалт
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
30 10сарын
Хамгаалалт
1.15 сая ₮
Улаанбаатар
30 10сарын
Хамгаалалт
800 000₮
Улаанбаатар
30 10сарын
Хамгаалалт
70 000₮
Улаанбаатар
30 10сарын
Бар / ресторан / зоог
1.5 сая ₮
Улаанбаатар
30 10сарын
Бар / ресторан / зоог
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
30 10сарын
Үйлчилгээ ба ахуй
1.1 сая ₮
Улаанбаатар
30 10сарын
Үйлдвэрлэл
120 000₮
Улаанбаатар
29 10сарын
Бусад ажил мэргэжил
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
29 10сарын
Бусад ажил мэргэжил
1.2 сая ₮
Улаанбаатар
29 10сарын
Борлуулалт
1 сая ₮
Улаанбаатар
29 10сарын
Фильтр

Ажил - зарууд Улаанбаатар